תובענות ייצוגיות בתחום הביטוח, הנזיקין וזיהום סביבתי